Polityka prywatności

Polityka prywatności danych

Za przetwarzanie danych odpowiada:


Inverticum GmbH, Severin Mechlem (dyrektor zarządzający)
Dolina 44
80331Monachium
Niemcy

info + privacy.policy @artprinta.com

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo informujemy o przetwarzaniu twoich danych.

 

1. Dane dostępowe i hosting

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania danych osobowych. Za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do strony internetowej, serwer internetowy automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera nazwę żądanego pliku, twój adres IP, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych i żądanie dostawca (dane dostępu) i dokumentuje dostęp.

Te dane dostępowe są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego działania strony i ulepszenia naszych usług. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO, służy to ochronie naszych przeważnie uzasadnionych interesów poprzez prawidłowe przedstawienie naszej oferty w ramach równoważenia interesów. Wszystkie dane dostępowe zostaną usunięte najpóźniej siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie.

Usługi hostingowe świadczone przez zewnętrznego dostawcę
W zakresie przetwarzania w naszym imieniu zewnętrzny dostawca zapewnia nam usługi hostingu i wyświetlania strony internetowej. Wszystkie dane gromadzone w ramach korzystania z tej witryny lub w formularzach udostępnionych w tym celu w sklepie internetowym, jak opisano poniżej, będą przetwarzane na jego serwerach. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w ramach opisanych tutaj.

Ten dostawca usług znajduje się w kraju spoza Unii Europejskiej, dla którego Komisja Europejska postanowiła ustanowić odpowiedni poziom ochrony danych.

2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych w celu realizacji umowy

Gromadzimy dane osobowe, gdy przekazujesz je nam w ramach zamówienia lub kontaktując się z nami (np. Za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach potrzebujemy danych do przetworzenia umowy lub przetworzenia twojego kontaktu i nie będziesz w stanie zrealizować zamówienia ani wysłać kontaktu bez ich informacji. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć w odpowiednich formularzach wejściowych.

Korzystamy z danych przekazanych przez Ciebie zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b DSGVO do przetwarzania umów i przetwarzania zapytań. Po zakończeniu umowy Twoje dane będą podlegać dalszemu przetwarzaniu i zostaną usunięte po upływie okresu przechowywania przepisów podatkowych i handlowych, chyba że wyraźnie oświadczyłeś, że nie chcesz, aby Twoje dane były przetwarzane. Wyraźnie wyraziłeś zgodę do dalszego wykorzystania twoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania jakichkolwiek danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy cię w niniejszym oświadczeniu.

3. Transfer danych

 W celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b DSGVO, przekazujemy twoje dane firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionego towaru. W zależności od tego, który dostawca usług płatniczych wybierzesz w procesie zamawiania, prześlemy zgromadzone tutaj dane płatnicze do instytucji kredytowej, której zlecono płatność, oraz do wszystkich dostawców usług płatniczych zleconych przez nas lub do wybranej usługi płatniczej w celu przetworzenia płatności. W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych również zbierają te dane, jeśli utworzysz tam konto. W takim przypadku musisz zarejestrować się u dostawcy usług płatniczych przy użyciu danych dostępowych podczas procesu zamawiania. W tym zakresie obowiązuje deklaracja ochrony danych odpowiedniego dostawcy usług płatniczych.

Używamy również zewnętrznego systemu zarządzania zapasami do realizacji zamówień i zamówień. Transfer lub przetwarzanie danych odbywające się w tym zakresie opiera się na przetwarzaniu zamówień.

Korzystamy z dostawców usług płatniczych i dostawców usług spedycyjnych z kraju spoza Unii Europejskiej. Przekazywanie danych osobowych do tych firm odbywa się wyłącznie w zakresie konieczności wykonania umowy.

To samo dotyczy przekazywania danych naszym producentom lub hurtownikom w przypadkach, w których przejmują oni za nas przesyłkę (przesyłka nadana).

Transfer danych w celu weryfikacji wieku Jeśli twoje zamówienie obejmuje towary, których sprzedaż podlega ograniczeniom wiekowym, zapewniamy niezawodną usługę przy użyciu niezawodnego Zgodnie z kompleksową procedurą obejmującą tożsamość osobistą i weryfikację wieku, klient upewni się, że osiągnął wymagany minimalny wiek. W tym celu na naszej stronie internetowej wykorzystywany jest SCHUFA IdentitätsCheck. Ta usługa jest świadczona przez SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
Aby zapewnić wymagany minimalny wiek, indywidualne dane osobowe (np. Imię i nazwisko, adres i data urodzenia) zostaną przesłane do SCHUFA Holding AG. Następnie przeprowadzana jest tak zwana kontrola tożsamości z bitem Q, która została pozytywnie oceniona przez Komisję ds. Ochrony Nieletnich w Mediach (KJM) w celu weryfikacji wieku. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. 1 f DSGVO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście równoważenia interesów, w zabezpieczaniu oferty zgodnej z ochroną małoletnich, a także w ochronie ustawowych przepisów dotyczących ochrony małoletnich.
Ocena kredytowa nie odbywa się w tym zakresie.

Po zakończeniu realizacji umowy i po upływie okresów zatrzymania przepisów podatkowych i handlowych dane przetwarzane w tym celu zostaną usunięte, chyba że wyrazisz na to zamiar. Wyraźnie wyraziłeś zgodę na dalsze wykorzystanie twoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania wszelkich danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o których informujemy w niniejszym oświadczeniu.

Transfer danych do firm windykacyjnych Do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b DSGVO, przekazujemy twoje dane do autoryzowanej firmy windykacyjnej, jeśli nasze roszczenie o płatność nie zostało rozstrzygnięte pomimo wcześniejszego przypomnienia. W takim przypadku dług jest pobierany bezpośrednio przez agencję windykacyjną. Ponadto przekazywanie naszych danych służy ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście równoważenia interesów, w skutecznym dochodzeniu lub egzekwowaniu naszego roszczenia o płatność zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Transfer danych do dostawców przeliczników walut Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na przetwarzanie twojego adresu IP przez osoby trzecie w celu ustalenia Twojej lokalizacji w celu przeliczenia waluty. Wyrażasz również zgodę na przechowywanie tej waluty w sesyjnym pliku cookie w przeglądarce (tymczasowy plik cookie, który jest automatycznie usuwany po zamknięciu przeglądarki). Robimy to, aby wybrana waluta pozostała wybrana i spójna podczas przeglądania naszej strony internetowej, aby ceny mogły zostać przeliczone na walutę lokalną.

4. Biuletyn e-mailowy i reklama pocztowa

Reklama e-mail z subskrypcją biuletynu
Jeśli zapiszesz się do naszego biuletynu, wykorzystamy wymagane tutaj dane lub osobno przekazane przez Ciebie, aby regularnie wysyłać Ci nasz biuletyn e-mail na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. DSGVO.

Subskrypcja biuletynu jest możliwa w dowolnym momencie i można to zrobić, wysyłając wiadomość do osoby kontaktowej opisanej poniżej lub poprzez link w biuletynie. Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy Twój adres e-mail z listy odbiorców, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na dalsze wykorzystywanie twoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania w nadmiarze, co jest dozwolone przez prawo i o którym będziemy poinformować cię w tej deklaracji.

Reklama e-mail bez rejestracji do newslettera i prawa do sprzeciwu
Jeśli otrzymamy Twój adres e-mail w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, a nie sprzeciwisz się temu, zastrzegamy sobie prawo do wysłania Ci e-maila na podstawie § 7 ust. 3 UWG regularnie wysyła oferty z podobnych produktów, takich jak te już zakupione, z naszej oferty pocztą elektroniczną. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście równoważenia interesów, w podejściu reklamowym do naszych klientów.
Możesz sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu twojego adresu e-mail w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do osoby kontaktowej opisanej poniżej lub za pośrednictwem linku podanego w tym celu w wiadomości reklamowej, bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż stawki podstawowe.

Biuletyn zostanie wysłany w ramach przetwarzania w naszym imieniu przez usługodawcę, któremu przekazujemy Twój adres e-mail. Ten usługodawca znajduje się na terenie kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zamieść reklamę i twoje prawo do sprzeciwu

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do używania imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych, np. W celu przesyłania ciekawych ofert i informacji o naszych produktach pocztą. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście odchyleń interesów, w podejściu reklamowym do naszych klientów zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Wiadomości reklamowe są dostarczane w naszym imieniu przez usługodawcę, któremu przekazujemy Twoje dane w tym celu.
Możesz sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu twoich danych do tych celów w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do osoby kontaktowej opisanej poniżej.

5. Wykorzystanie danych do przetwarzania płatności

Identitäts- und Bonitätsprüfung bei Auswahl von Klarna Usługi płatnicze Jeśli wybierzesz usługi płatnicze Klarnas, prosimy o Twoją zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. DSGVO, że możemy przekazywać dane niezbędne do przetwarzania płatności oraz kontroli tożsamości i zdolności kredytowej do Klarna üuuml; fung. W Niemczech agencje kredytowe wymienione w Klarnas Deklaracja ochrony danych może być wykorzystana do kontroli tożsamości i wiarygodności kredytowej.

Klarna wykorzysta otrzymane informacje na temat statystycznego prawdopodobieństwa niewywiązania się z płatności w celu podjęcia przemyślanej decyzji o nawiązaniu, wykonaniu lub rozwiązaniu stosunku umownego. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na poniższe dane kontaktowe. W związku z tym możemy nie być w stanie zaoferować określonych opcji płatności. Możesz odwołać swoją zgodę na to wykorzystanie twoich danych osobowych w dowolnym momencie, również przeciwko Klarna.

6. Pliki cookie i analiza sieci

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej witryny i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, wyświetlanie odpowiednich produktów lub badanie rynku, używamy tak zwanych plików cookie na różnych stronach. Służy to ochronie naszych przeważnie uzasadnionych interesów w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO w ramach odchylenia interesów. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. Po zamknięciu przeglądarki (tak zwane pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookie). Czas przechowywania można znaleźć w ustawieniach plików cookie w przeglądarce internetowej. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydować, czy je zaakceptować, czy nie, lub zaakceptować pliki cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które informuje, jak zmienić ustawienia plików cookie. Można je znaleźć dla odpowiednich przeglądarek pod następującymi linkami:

Internet Explorer ™
Safari ™
Chrome ™
Firefox ™
Opera ™


Jeśli pliki cookie nie są akceptowane, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Ta strona wykorzystuje również tak zwany plik cookie DoubleClick w ramach Google Analytics (patrz poniżej), który umożliwia rozpoznanie przeglądarki podczas odwiedzania innych stron. Informacje generowane automatycznie przez cookie na temat Twojej wizyty na tej stronie będą generalnie przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Adres IP zostanie zmniejszony poprzez aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej przed przesłaniem w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany i usunięty z serwera Google w USA. Anonimowy adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi z Google. Google wykorzysta te informacje do opracowania raportów na temat aktywności na stronie i świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie. Służy to ochronie naszych przeważnie uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO w ramach odchylenia interesów. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Po celu i zakończeniu korzystania z Google DoubleClick przez nas dane zgromadzone w tym kontekście zostaną usunięte. Google Ireland Limited, firma zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem irlandzkim z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, oferuje Google DoubleClick. (www.google.de).
W przypadku, gdy informacje są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych, amerykańska firma Google LLC jest certyfikowana w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można obejrzeć tutaj. W przypadku firm posiadających certyfikat Privacy Shield odpowiedni poziom ochrony danych jest ustalany na podstawie umów między Stanami Zjednoczonymi, Komisją Europejską i Szwajcarią.

W ten sposób możesz wyłączyć plik cookie DoubleClick Połączyć. Ponadto możesz poinformować się na stronie Digital Advertising Alliance o ustawieniach plików cookie i dokonaj w tym celu ustawień. Na koniec możesz ustawić swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informacje o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydować, czy je zaakceptować, czy też zaakceptować pliki cookie do określonych celów, czy nie. Jeśli pliki cookie nie są akceptowane, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Wykorzystanie Google (Universal) Analytics do analizy sieci
Ta strona korzysta z Google (Universal) Analytics do analizy stron internetowych. Usługa analizy sieci jest świadczona przez Google Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną i prowadzoną zgodnie z prawem irlandzkim z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.de). Służy to ochronie naszych przeważnie uzasadnionych interesów w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO w ramach odchylenia interesów. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania z witryny, takich jak pliki cookie. Informacje gromadzone automatycznie na temat korzystania z tej witryny będą zasadniczo przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Aktywując anonimizację adresu IP na tej stronie internetowej, adres IP ulega skróceniu, zanim zostanie przekazany w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach sygnatariuszach do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany i usunięty z serwera Google w USA. Anonimowy adres IP przesłany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi z Google. Po ustaniu celu, w jakim Google Analytics jest używane, a Google Analytics nie jest już przez nas używany, dane zgromadzone w tym kontekście zostaną usunięte. Jeśli informacje są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych, amerykańska firma Google LLC jest certyfikowana w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można wyświetlić tutaj. W wyniku tej umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Możesz uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatywnie do wtyczki przeglądarki możesz kliknąć ten link, aby uniemożliwić Google Analytics zapisywanie tych informacji na tej stronie w przyszłości. Plik cookie rezygnacji jest przechowywany na Twoim urządzeniu końcowym. Jeśli usuniesz pliki cookie, musisz ponownie kliknąć łącze.

Ponadto ta strona korzysta z Sygnałów Google. Jest to funkcja rozszerzenia Google Analytics, która umożliwia tak zwane „śledzenie na różnych urządzeniach”. Oznacza to, że jeśli urządzenia z dostępem do Internetu są połączone z kontem Google, Google może generować raporty dotyczące wzorców użytkowania (zwłaszcza numerów użytkowników na różnych urządzeniach), nawet jeśli zmienisz urządzenie. Google będzie wykorzystywać dane w tym celu, o ile aktywowałeś ustawienie „spersonalizowane reklamy” na swoim koncie Google.
Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w optymalnej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO, które dominują w zakresie bilansowania interesów.
Przetwarzanie danych osobowych przez nas nie odbywa się w tym zakresie, otrzymujemy statystyki wyłącznie na podstawie Sygnałów Google.
W dowolnym momencie możesz ustawić „spersonalizowane reklamy” na swoim koncie Google wyłączyć, a tym samym zaprzeczają przechwyceniu przez Sygnały Google.

Wykorzystanie etrackera do analizy sieci
W celu analizy stron internetowych dane są automatycznie gromadzone i przechowywane na tej stronie przy użyciu technologii etracker GmbH (www.etracker.com), z których profile użytkowników są tworzone przy użyciu pseudonimów. Służy to ochronie naszych przeważnie uzasadnionych interesów w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO w ramach odchylenia interesów. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Pseudonimizowane profile użytkowników nie będą łączone z danymi osobowymi na okaziciela pseudonimu bez wyraźnej zgody na osobne udzielenie. Dane zgromadzone w tym kontekście zostaną usunięte po zaprzestaniu korzystania z eTracker zgodnie z przeznaczeniem i po zakończeniu jego użytkowania. Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, klikając ten link kliknij.

Po sprzeciwie na urządzeniu końcowym zostanie umieszczony plik cookie rezygnacji. Jeśli usuniesz pliki cookie, musisz ponownie kliknąć link. 

Wykorzystanie econda do analizy sieci
W celu analizy stron internetowych dane są automatycznie gromadzone i przechowywane na tej stronie internetowej przy użyciu technologii firmy econda GmbH (www.econda.de), z których profile użytkowników są tworzone za pomocą pseudonimów. Służy to ochronie naszych przeważnie uzasadnionych interesów w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO w ramach odchylenia interesów. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Pseudonimizowane profile użytkowników nie będą łączone z danymi osobowymi na okaziciela pseudonimu bez wyraźnej zgody na osobne udzielenie. Dane zgromadzone w tym kontekście zostaną usunięte po zakończeniu celu, dla którego została zgromadzona econda, i zakończeniu korzystania z niej przez nas. Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, klikając ten link kliknij.

Po sprzeciwie na urządzeniu końcowym zostanie umieszczony plik cookie rezygnacji. Jeśli usuniesz pliki cookie, musisz ponownie kliknąć link.

Wykorzystanie Webtrekk do analizy stron internetowych
W celu analizy stron internetowych dane są automatycznie gromadzone i przechowywane na tej stronie przy użyciu technologii z Webtrekk GmbH, z których tworzone są profile użytkowników przy użyciu pseudonimów. Służy to ochronie naszych przeważnie uzasadnionych interesów w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO w ramach odchylenia interesów. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Pseudonimizowane profile użytkowników nie będą łączone z danymi osobowymi na okaziciela pseudonimu bez wyraźnej zgody na osobne udzielenie. Dane zgromadzone w tym kontekście zostaną usunięte po celu i zakończeniu korzystania z Webtrekk przez nas. Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, klikając Połączyć. Po sprzeciwie na urządzeniu końcowym umieszczany jest plik cookie rezygnacji. Jeśli usuniesz pliki cookie, musisz ponownie kliknąć link.

Wykorzystanie Matomo do analizy sieci
W celu analizy stron internetowych dane są automatycznie gromadzone i przechowywane na tej stronie za pomocą oprogramowania do analizy stron internetowych Matomo (https://matomo.org), usługa dostawcy InnoCraft Ltd., podczas odwiedzania strony, z której tworzone są profile użytkowników przy użyciu pseudonimów. Służy to ochronie naszych przeważnie uzasadnionych interesów w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO w ramach odchylenia interesów. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Pseudonimizowane profile użytkowników nie będą łączone z danymi osobowymi na okaziciela pseudonimu bez wyraźnej zgody na osobne udzielenie. Po celu i zakończeniu użytkowania Matomo przez nas dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte. Wszystkie dane przetwarzane w ramach opisanej powyżej analizy witryny przetwarzane są na naszych serwerach. Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Sprzeciw:

Po sprzeciwie na urządzeniu końcowym zostanie zapisany plik cookie rezygnacji. Jeśli usuniesz pliki cookie, musisz ponownie kliknąć link.

Wykorzystanie Matomo do analizy sieci
W celu analizy stron internetowych dane są automatycznie gromadzone i przechowywane na tej stronie za pomocą oprogramowania do analizy stron internetowych Matomo (https://matomo.org), usługa dostawcy InnoCraft Ltd., podczas odwiedzania strony, z której tworzone są profile użytkowników przy użyciu pseudonimów. Służy to ochronie naszych przeważnie uzasadnionych interesów w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO w ramach odchylenia interesów. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Pseudonimizowane profile użytkowników nie będą łączone z danymi osobowymi na okaziciela pseudonimu bez wyraźnej zgody na osobne udzielenie. Po zaprzestaniu używania Matomo do celów, dla których zostały zgromadzone, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte przez Innocraft Ltd, dostawcę, na którego serwerach odbywa się przetwarzanie danych, z siedzibą w Nowej Zelandii. W przypadku tego kraju Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony.
Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Sprzeciw:
Po sprzeciwie plik cookie rezygnacji zostanie umieszczony na twoim terminalu. Jeśli usuniesz pliki cookie, musisz ponownie kliknąć link. 

7. Marketing online

Remarketing Google Ads
Ü Za pomocą Google Ads reklamujemy tę witrynę w wynikach wyszukiwania Google, a także na stronach internetowych osób trzecich. Podczas odwiedzania naszej witryny Google ustawia tak zwany remarketingowy plik cookie, który automatycznie włącza reklamy oparte na zainteresowaniach za pomocą pseudonimowego identyfikatora pliku cookie i na podstawie odwiedzanych stron. Służy to ochronie naszych przeważnie uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO w ramach odchylenia interesów. Po celu i zakończeniu korzystania przez nas z remarketingu reklam Google dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Wszelkie dalsze przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę na powiązanie przez Google historii przeglądarki i aplikacji z Twoim kontem Google oraz wykorzystanie informacji z konta Google do personalizacji reklam wyświetlanych w Internecie. W takim przypadku, jeśli zalogujesz się do Google podczas wizyty na naszej stronie, Google wykorzysta Twoje dane wraz z danymi Google Analytics do skompilowania i zdefiniowania list grup docelowych na potrzeby remarketingu na dużą skalę. Google tymczasowo połączy Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Google Ads to oferta Google Ireland Limited, firmy zarejestrowanej i prowadzonej zgodnie z prawem irlandzkim, z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.de).
W zakresie, w jakim informacje są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można wyświetlić tutaj. W wyniku tej umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Dzięki temu możesz wyłączyć remarketingowy plik cookie połączyć. Ponadto możesz poinformować się na stronie Digital Advertising Alliance o ustawieniach plików cookie i dokonaj w tym celu ustawień.

Remarketing BingAds
O BingAds reklamujemy tę stronę w wynikach wyszukiwania Bing, Yahoo i MSN, a także na stronach internetowych osób trzecich. W tym celu plik cookie jest automatycznie ustawiany podczas odwiedzania naszej strony internetowej, co automatycznie włącza reklamy oparte na zainteresowaniach za pomocą pseudonimu CookieID i na podstawie odwiedzanych stron. Służy to ochronie naszych przeważnie uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO w ramach odchylenia interesów. Po zaprzestaniu korzystania z remarketingu BingAds w celu, dla którego jest on przeznaczony, i zaprzestaliśmy jego używania, dane zgromadzone w tym kontekście zostaną usunięte.

BingAds to oferta firmy Microsoft Corporation (www.microsoft.com). Microsoft Corporation ma siedzibę w USA i posiada certyfikat EU-US Privacy Shield. Aktualny certyfikat można wyświetlić tutaj. W wyniku tej umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Dzięki temu możesz wyłączyć remarketingowy plik cookie połączyć. Możesz również skontaktować się z Digital Advertising Alliance, aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z plików cookie i zmienić ustawienia. 

Retargeting AdRoll za pośrednictwem naszego partnera reklamowego AdRoll Advertising Limited, poziom 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irlandia, reklamujemy tę stronę internetową w wynikach wyszukiwania i na stronach internetowych osób trzecich. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, automatycznie ustawia się w tym celu plik cookie tych dostawców lub ich partnerów, który umożliwia reklamy oparte na zainteresowaniach za pomocą pseudonimu CookieID i na podstawie odwiedzanych stron. Służy to ochronie naszych przeważnie uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO w ramach odchylenia interesów. Po zaprzestaniu używania AdRoll Retargeting w celu, dla którego jest on przeznaczony, i zaprzestaliśmy jego używania, dane zgromadzone w tym kontekście zostaną usunięte.

Możesz dezaktywować Plik cookie przekierowujący, klikając jeden z następujących łączy: https://app.adroll.com/optout/safari

Możesz też wyłączyć korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie, ustawiając opcję Wyłącz stronę Network Advertising Initiative.

 

Program partnerski Affilinet
Nasza strona internetowa uczestniczy w programie partnerskim Affilinet. Jest to oferowane przez AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin (dalej „affilinet”). Jest to tak zwany system afiliacyjny, w którym osoby zarejestrowane w affilinet (w tym „wydawcy”) reklamują produkty lub usługi tzw. „Reklamodawców” na swoich stronach internetowych za pomocą mediów reklamowych.
Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalizacji i komercyjnego wykorzystania naszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.
Za pomocą plików cookie affilinet może śledzić postęp danego zamówienia, w szczególności kliknięcie odpowiedniego linku, a następnie zamówienie produktu za pośrednictwem programu partnerskiego.
Możesz zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszych partnerów umownych lub naszą stronę internetową w dowolnym momencie za pomocą odpowiedniego ustawienia w przeglądarce internetowej. Ponadto ustawione wcześniej pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych w affilinet można znaleźć tutaj.

Program partnerski Amazon
Nasza strona internetowa uczestniczy w programie afiliacyjnym Amazon. Jest to oferowane przez Amazon Europe Core S.à rl (Société à responsabilité limitée), 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (dalej „Amazon”). Jest to tak zwany system afiliacyjny, który został zaprojektowany w celu zapewnienia medium dla stron internetowych, za pośrednictwem którego można umieszczać reklamy i linki do Amazon, zwracając koszty reklamy. Służy to ochronie naszych przeważnie uzasadnionych interesów w zakresie optymalizacji i komercyjnego wykorzystywania naszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.
Za pomocą plików cookie Amazon może śledzić postęp danego zamówienia, aw szczególności śledzić kliknięcie odpowiedniego łącza, a następnie zamówienie produktu na Amazon. Możesz zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszych partnerów umownych lub naszą stronę internetową w dowolnym momencie za pomocą odpowiedniego ustawienia w przeglądarce internetowej. Ponadto ustawione wcześniej pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w Amazon można znaleźć tutaj.

Narzędzie do czatu na żywo Zendesk
Jeśli użyjesz narzędzia Live-Chat-Tool do skontaktowania się z nami, dane, które dobrowolnie tam wprowadzisz (imię i nazwisko, adres e-mail, wiadomość) będą przetwarzane przez nas zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b DSGVO w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie w ramach przetwarzania umowy. Ponadto korzystanie z tego narzędzia służy ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie skutecznej i ulepszonej komunikacji z klientem zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO, które dominują w kontekście równoważenia interesów. Dane zostaną następnie usunięte. W ramach przetwarzania w naszym imieniu zewnętrzny dostawca Zendesk, Inc. zapewnia nam usługi wymagane do zapewnienia narzędzia do czatu na żywo. Wszystkie dane gromadzone podczas korzystania z narzędzia do czatu są przetwarzane na jego serwerach.
Zendesk, Inc. ma siedzibę w USA i posiada certyfikat EU-US Privacy Shield. Aktualny certyfikat można wyświetlić tutaj. W wyniku tej umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Narzędzie czatu na żywo Przyjazny dla użytkownika
Jeśli użyjesz narzędzia Live-Chat-Tool do skontaktowania się z nami, dane, które dobrowolnie tam wprowadzisz (imię i nazwisko, adres e-mail, wiadomość) będą przetwarzane przez nas zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b DSGVO w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie w ramach przetwarzania umowy. Ponadto korzystanie z tego narzędzia służy ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie skutecznej i ulepszonej komunikacji z klientem zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO, które dominują w kontekście równoważenia interesów. Dane zostaną następnie usunięte. W ramach przetwarzania w naszym imieniu zewnętrzny dostawca Userlike zapewnia nam usługi wymagane do zapewnienia narzędzia do czatu na żywo. Wszystkie dane gromadzone podczas korzystania z narzędzia do czatu są przetwarzane na jego serwerach.

Mapy Google Ta strona korzysta z Google Maps do wizualnego przedstawienia informacji geograficznych. Google Maps to oferta firmy Google Ireland Limited, zarejestrowanej i działającej zgodnie z prawem Irlandii, z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.de). Służy to ochronie naszych przeważnie uzasadnionych interesów w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty, a także łatwy dostęp do naszych lokalizacji zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. 1 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG). f) DSGVO.
Podczas korzystania z Google Maps, Google przesyła lub przetwarza dane dotyczące korzystania z funkcji Mapy przez odwiedzających witrynę, w tym w szczególności adres IP i dane lokalizacji. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych.
W zakresie, w jakim informacje są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w USA, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można wyświetlić tutaj. W wyniku tej umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.
Aby dezaktywować usługę Google Maps, a tym samym zapobiec przesyłaniu danych do Google, musisz wyłączyć funkcję Java Script w przeglądarce. W takim przypadku Mapy Google nie mogą być używane lub mogą być używane tylko w ograniczonym zakresie.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności firmy Google. Warunki użytkowania dla Mapy Google zawierają szczegółowe informacje o usłudze map.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy między osobami odpowiedzialnymi zgodnie z art. 26 DSGVO, które można wyświetlić tutaj

Bing Maps
Ta strona korzysta z Bing Maps do wizualnego wyświetlania informacji geograficznych lub planowania trasy. Bing Maps jest obsługiwany przez Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA (dalej: Microsoft). Służy to ochronie naszych przeważnie uzasadnionych interesów w optymalnej prezentacji naszej oferty produktów i usług, a także łatwemu dostępowi do naszych lokalizacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.
Podczas korzystania z Bing Maps Microsoft przesyła lub przetwarza dane dotyczące korzystania z funkcji Map przez odwiedzających stronę internetową, które mogą w szczególności obejmować adres IP. Operator strony nie ma wpływu na przetwarzanie danych.
Microsoft jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można wyświetlić tutaj. W wyniku tej umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.
Aby dezaktywować usługę Bing Maps i tym samym uniemożliwić transfer danych do Microsoft, musisz dezaktywować funkcję Java Script w przeglądarce. W takim przypadku Mapy Bing nie mogą być używane lub mogą być używane tylko w ograniczonym zakresie.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Microsoft można znaleźć tutaj. Warunki użytkowania Bing Maps zawierają szczegółowe informacje o usłudze map.

Google reCAPTCHA
W celu ochrony przed nadużyciami naszych formularzy internetowych, a także przed spamem, korzystamy z usługi Google reCAPTCHA w kontekście niektórych formularzy na tej stronie internetowej. Google reCAPTCHA to oferta firmy Google Ireland Limited, zarejestrowanej i działającej zgodnie z prawem Irlandii, z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. (www.google.de). Sprawdzając ręczne wprowadzanie, usługa ta zapobiega automatycznemu oprogramowaniu (tzw. Botom) wykonywania niewłaściwych działań na stronie internetowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO, służy to ochronie naszych przeważnie uzasadnionych interesów w zakresie ochrony naszej strony internetowej przed niewłaściwym użyciem, a także płynnego przedstawienia naszej obecności online w ramach odchyleń interesów.

Google reCAPTCHA wykorzystuje kod osadzony w witrynie, tak zwany JavaScript, do monitorowania metod, które umożliwiają analizę korzystania z witryny, takich jak pliki cookie. Informacje gromadzone automatycznie na temat korzystania z tej witryny, w tym adres IP, będą zasadniczo przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Ponadto inne pliki cookie przechowywane w przeglądarce przez usługi Google są oceniane przez Google reCAPTCHA.
Nie ma odczytu ani zapisywania danych osobowych z pól wejściowych odpowiedniego formularza.

O ile informacje są przekazywane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można wyświetlić tutaj. W wyniku tej umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Możesz uniemożliwić Google gromadzenie danych (w tym adresu IP) generowanych przez JavaScript lub pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz przetwarzania tych danych przez Google, uniemożliwiając wykonanie JavaScript lub ustawienia plików cookie w ustawieniach przeglądarki . Należy pamiętać, że może to ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej do użytku.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć tutaj.

Google Fonts
Na tej stronie internetowej znajduje się kod skryptu „Google Fonts”. Google Fonts to oferta firmy Google Ireland Limited, spółki zarejestrowanej i działającej zgodnie z prawem Irlandii, z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. (www.google.de). Służy to ochronie naszych przeważnie uzasadnionych interesów poprzez jednolitą prezentację treści na naszej stronie internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO w ramach odchylenia interesów. W tym kontekście ustanawia się połączenie między używaną przeglądarką a serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że Twój adres IP został wykorzystany do uzyskania dostępu do naszej witryny.
W przypadku, gdy informacje są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych, amerykańska firma Google LLC jest certyfikowana w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można wyświetlić tutaj. W wyniku tej umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w Informacje o prywatności od Google.

Adobe Typekit Kod skryptu „Adobe Typekit” firmy Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA (dalej: Adobe) znajduje się na tej stronie internetowej. Służy to ochronie naszych przeważnie uzasadnionych interesów poprzez jednolitą prezentację treści na naszej stronie internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO w ramach odchylenia interesów. W tym kontekście ustanawia się połączenie między używaną przeglądarką a serwerami Adobe. W ten sposób Adobe dowiaduje się, że Twój adres IP został wykorzystany do uzyskania dostępu do naszej witryny. Adobe jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można wyświetlić tutaj. W wyniku tej umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą Adobe Typekit można znaleźć w Informacje o prywatności od Adobe.

8. Media społecznościowe

Korzystanie z wtyczek społecznościowych z Facebooka, Twittera, Instagrama, Pinterest, Xing, AddThis

Na naszej stronie internetowej używane są tak zwane wtyczki społecznościowe („wtyczki”) z sieci społecznościowych.

Gdy wywołujesz stronę naszej witryny zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami odpowiedniej sieci społecznościowej. Treść wtyczki jest przesyłana bezpośrednio do przeglądarki przez odpowiedniego dostawcę i zintegrowana ze stroną. Dzięki integracji wtyczek dostawcy otrzymują informacje, które przeglądarka nazwała odpowiednią stroną naszej witryny, nawet jeśli nie masz profilu lub nie jesteś zalogowany. Informacje te (w tym adres IP) są przesyłane przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera odpowiedniego dostawcy (ewentualnie w USA) i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany do jednej z usług, dostawcy mogą przypisać wizytę na naszej stronie internetowej bezpośrednio do twojego profilu w odpowiedniej sieci społecznościowej. Jeśli wchodzisz w interakcję z wtyczkami, na przykład naciskasz przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio na serwer dostawcy i tam przechowywane. Informacje są również publikowane w sieci społecznościowej i wyświetlane tam Twoim kontaktom. Służy to ochronie naszych przeważnie uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. 1 f DSGVO.

w zakresie odchyleń interesów.

Wtyczki wideo YouTube
Ta strona zawiera treści od stron trzecich. Te treści są dostarczane przez Google („dostawca”). YouTube to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną i prowadzoną zgodnie z prawem irlandzkim, z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.de).

Zaawansowane ustawienia prywatności YouTube są włączone dla filmów znajdujących się na naszej stronie. Oznacza to, że żadne informacje od odwiedzających witrynę nie są gromadzone i przechowywane w YouTube, chyba że odtworzą wideo. Integracja filmów służy ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście równoważenia interesów, w optymalnym marketingu naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Wtyczki wideo Vimeo
Na tej stronie internetowej treści trzecich oferentów są scalane. Te treści są dostarczane przez Vimeo LLC („dostawca”). Integracja Videso służy ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście równoważenia interesów, w optymalnym marketingu naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. Vimeo jest obsługiwane przez Vimeo LLC, 555 West 18th Street, Nowy Jork 10011, USA („Vimeo”).
Narzędzie do śledzenia Google Analytics firmy Vimeo jest automatycznie integrowane z filmami znajdującymi się na naszej stronie. Nie mamy wpływu na ustawienia śledzenia i gromadzone tutaj wyniki analiz i nie możemy ich również wyświetlić. Ponadto sygnały nawigacyjne są umieszczane na osadzaniu filmów Vimeo przez odwiedzających witrynę.

Aby zapobiec ustawianiu śledzących plików cookie Google Analytics, możesz odmówić użycia plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Alternatywnie do wtyczki przeglądarki możesz kliknąć ten link>, aby uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych z tej witryny w przyszłości. Plik cookie rezygnacji jest przechowywany na Twoim urządzeniu końcowym. Jeśli usuniesz pliki cookie, musisz ponownie kliknąć łącze.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez dostawców na ich stronach, a także możliwość kontaktu oraz twoje prawa i ustawienia w tym zakresie w celu ochrony Twojej prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności dostawcy:

https://www.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/de/privacy

https://help.instagram.com/155833707900388

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

https://policies.google.com/privacy

https://privacy.xing.com/

https://vimeo.com/privacy

https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

Jeśli nie chcesz, aby sieci społecznościowe bezpośrednio kojarzyły dane zebrane za pośrednictwem naszej witryny z Twoim profilem w odpowiedniej usłudze, musisz wylogować się z odpowiedniej usługi przed wejściem na naszą stronę. Możesz także uniemożliwić pełne ładowanie wtyczek za pomocą dodatków do przeglądarki, np. Blokując skrypty „NoScript".

Nasza obecność online na Facebooku, Twitterze, Youtube, Instagram, Pinterest, Xing, LinkedIn

Nasza obecność w sieciach społecznościowych i platformach zapewnia lepszą, aktywną komunikację z naszymi klientami i zainteresowanymi stronami. Informujemy tam o naszych produktach i bieżących kampaniach specjalnych.
Gdy odwiedzasz naszą obecność online w mediach społecznościowych, Twoje dane mogą być automatycznie gromadzone i przechowywane do badań rynkowych i do celów reklamowych. Z tych danych tworzone są tak zwane profile użytkowników przy użyciu pseudonimów. Można ich użyć na przykład do umieszczania reklam na platformach i poza nimi, które prawdopodobnie odpowiadają Twoim zainteresowaniom. W tym celu zazwyczaj używa się plików cookie na urządzeniu końcowym. Zachowanie odwiedzających i zainteresowania użytkowników są zapisywane w tych plikach cookie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. służy to następującemu celowi DSGVO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście równoważenia interesów, w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty i skutecznej komunikacji z klientami i zainteresowanymi stronami. Jeśli odpowiedni operator platformy mediów społecznościowych poprosi Cię o zgodę na przetwarzanie danych, np. Za pomocą pola wyboru, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. DSGVO / niemiecki RODO.


Jeśli wyżej wymienione platformy mediów społecznościowych mają swoją siedzibę główną w USA, obowiązują następujące zasady: Komisja Europejska wydała decyzję dotyczącą wystarczalności dla USA. Wraca to do Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat dla odpowiedniej firmy można obejrzeć tutaj.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez dostawców na ich stronach, a także możliwości kontaktu oraz powiązane prawa i ustawienia w celu ochrony Twojej prywatności, w szczególności sprzeciwów (rezygnacja), zapoznaj się z poniższą połączoną ochroną danych informacje od dostawców. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, możesz skontaktować się z nami pod adresem

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy między osobami odpowiedzialnymi zgodnie z art. 26 DSGVO, do którego masz dostęp tutaj obejrzeć.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych podczas odwiedzania strony na Facebooku (informacje na temat danych statystycznych) można znaleźć tutaj.

Google YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Sprzeczność (rezygnacja):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de

Twitter: https://twitter.com/personalization

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://www.pinterest.de/settings

LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht

9. Wysyłanie przypomnień o recenzjach pocztą elektroniczną

Przypomnienie o przeszacowaniu przez Trusted Shops
Jeśli wyrazisz wyraźną zgodę podczas lub po złożeniu zamówienia zgodnie z art. 6 Ustęp 1 S. 1 lit. a DSGVO, ü przekazujemy swój adres e-mail do Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy (www.trustedshop.de), aby wysłać Ci przypomnienie dotyczące oceny e-mailem.

Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości do osoby kontaktowej opisanej poniżej lub bezpośrednio do Trusted Shops.

 Jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę podczas lub po złożeniu zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. DSGVO, wykorzystamy Twój adres e-mail jako przypomnienie, aby przesłać ocenę Twojego zamówienia za pośrednictwem wykorzystywanego przez nas systemu oceny. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości do osoby kontaktowej opisanej poniżej.

10. Dane kontaktowe i Twoje prawa

 Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:

• zgodnie z art. 15 DSGVO prawo do żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych w zakresie w nich określonym;
• zgodnie z art. 15 DSGVO. 16 DSGVO prawo do żądania niezwłocznego sprostowania przechowywanych przez nas nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
• zgodnie z art. DSGVO prawo do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że dalsze przetwarzanie
- w celu skorzystania z prawa do wolności opinii i informacji
- w celu wypełnienia obowiązków; (b) - ze względu na interes publiczny lub dochodzenie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych
które są niezbędne do wykonania zobowiązania prawnego;
- ze względu na interes publiczny lub
- do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych
zgodnie z art. 18 DSGVO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile
- kwestionujesz poprawność danych;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadzasz się z jego rozstrzygnięciem, nie potrzebujemy już danych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony swoich praw lub <potrzebujemy ich zgodnie z art. 21 RODO wniósł sprzeciw wobec przetwarzania;
• zgodnie z art. 20 DSGVO prawo do otrzymania twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, czytelnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przeniesienia na inną osobę odpowiedzialną zgodnie z art. 77 DSGVO prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub pracy lub siedziby głównej naszej firmy.

Jeśli masz pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych lub jeśli chcesz je poprawić, ograniczyć lub usunąć lub cofnąć zgodę lub sprzeciw wobec wykorzystania niektórych danych, skontaktuj się z nami bezpośrednio, korzystając z danych kontaktowych w nasz odcisk. 

Prawo do sprzeciwu
O ile odpowiadamy za ochronę naszych interesów w ramach wyważenia interesów

Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu nie będziemy przetwarzać twoich danych osobowych w tych celach, chyba że będziemy w stanie podać ważne powody takiego postępowania; nie dotyczy to przetwarzania, które odbywa się w celach marketingu bezpośredniego. Wtedy nie będziemy dalej przetwarzać twoich danych osobowych w tym celu.


Oświadczenie o ochronie prywatności utworzony przy pomocy Trusted Shops Legal copywriter we współpracy z Prawnicy Wild Beuger Solmecke.